Spoorgroep Zwitserland
Regio Midden Nederland
Algemene informatie over onze regio

Naam regio

Midden Nederland.

Gebied

Provincies Utrecht, Gelderland-west, Zuid-Holland-oost, 't Gooi, Flevoland-zuid-oost

Naam regioco÷rdinator

Hans Hosang

Bereikbaarheid co÷rdinator (E-mail)

Regio Midden Nederland

Aantal bijeenkomsten

Regionaal zelden, 
Bouwavonden elke dinsdag avond en regelmatig maandag of woensdag overdag.

Onderwerp/inhoud bijeenkomsten

De regionale avonden zijn praat en videoavonden, al dan niet met een speciaal onderwerp.

Locatie bijeenkomsten

Regio avonden bij ÚÚn van de leden thuis of in ons clubhuis.
Modelbouwteam: in Kortenhoef.

Tijden bijeenkomsten

Regioavonden: 20:00 - 22:30 uur
Bouwavonden: 19:45 - 23:00 uur

Aantal regio leden

40 

FinanciŰle bijdrage voor regioactiviteiten

€ 12,50,-- per maand voor het meedoen met het bouwteam