Spoorgroep Zwitserland
Regio Noordoost Nederland
Algemene informatie over onze regio

Naam regio

Noordoost Nederland.

Gebied

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Limburg *).

Naam regiocoördinator

Cees Sweere

Aantal leden

38 / bouwgroep Gennep 12

Bouwdagen / avonden

Iedere week op dinsdag van 10:30 - 21:00 uur
Tevens 3e zaterdag van de maand van 09:30 - 17:00 uur

Locatie clubgebouw

Spoorstraat 136A te Gennep

De activiteiten in Gennep zijn het gezamenlijk bouwen aan de H0m-regiomodulebaan, elkaar de fijne kneepjes van het modelbouwvak leren, plezier hebben en af en toe samen Zwitserland bezoeken.

De bouwleden in Gennep betalen een bijdrage voor regionale bouwactiviteiten van € 15 per maand, naast de VSZ-contributie á € 32,50 per jaar (stand 2017). De regionale bijdrage is bedoeld voor enerzijds de bouwactiviteiten en anderzijds voor de huur en energiekosten van het clubgebouw.

*) Wij beseffen dat het clubgebouw voor noordelijke provincies te ver is om actief te participeren in de bouwgroep en samen de hobby te beoefenen. We hebben al eens geprobeerd om in de Noordelijke provincies een nieuwe regio te vormen, wat helaas (nog) niet is gelukt.
Er wordt gezocht naar een clubruimte die meer aansluit bij de woonomgeving van de leden (in het gebied tussen Apeldoorn en Nijmegen) en zo mogelijk ook in de omgeving van Meppel, we houden ons aanbevolen!) Het probleem is een geschikte ruimte te vinden in omgeving die voor meer leden acceptabel is qua afstand, maar ook betaalbaar is.