Onderhoud Grüschbaan.

Omdat de Grüschbaan vòòr 2016 een tijd buiten gebruik is geweest, werd het noodzakelijk om ook dit deel van de baan een flinke opknapbeurt te geven. Dit heeft momenteel overigens niet de hoogste prioriteit, omdat we eerst de nieuwe baandelen (zie hiervoor) gereed willen hebben.
In de loop van 2015 is hiermee gestart:

  1. Het opfrissen van de scenery
  2. Het maken van de achterwanden
  3. Het aanpassen van het elektrische systeem en de verbetering van de digitalisering
  4. het vervangen van een modulebak. Dit was nodig om de baan in ons clubgebouw beter te kunnen opstellen.

Na het gereed komen van de Nieuwbouw zijn we verder gegaan met:

  1. Afronden van achterwanden
  2. completeren van de huizen bij station Grüsch. We proberen zoveel mogelijk de huizen zoals die in de buurt staan van het station Grüsch op schaal na te bouwen. Daartoe zijn in het verleden vrijwel alle huizen gefotografeerd. Een enkel huis is reeds op schaal nagebouwd, er wachten er nog een heel stel. De techniek van huizen bouwen komt hier volledig tot zijn recht.
  3. koppeling met de nieuwbouw