Algemene informatie

  Thema van onze baan.

Delen van de spoorlijn Landquart – Klosters/Davos met als stations Seewis-Valzeina / Grüsch.
Het betreft dus de streek Prättigau in het Kanton Graubünden (zie kaartjes onderaan deze pagina).

Schaal van de modelbanen: H0m, 1:87.

Maatschappij modelbaan: Rhätische Bahn, RhB (maar materiaal van andere maatschappijen mag ook).

Tijdperk modelbaan: het stationsemplacement Grüsch van vóór 1984.

Besturing: digitaal met Koploper of met iTrain. Ook kunnen we met een smartphone of tablet rijden.

 

  Verdere toelichting.

Oorspronkelijk beschikten we over een grote modelbaan met als thema de spoorlijn van Landquart naar Klosters/Davos en dan specifiek de stations Seewis-Valzeina en Grüsch.

Omdat de gehele baan te groot werd om mee te nemen naar presentaties is enige jaren geleden besloten om de baan te splitsen in twee delen. Nu hebben we een keuze, welke baan we tonen op een presentatie.
Een baan met Seewis-Valzeina als middelpunt + de Chlus (de kloof van de rivier de Landquart) en een tweede baan met station Grüsch als centraal punt.

Het is ook nog steeds mogelijk om de twee baandelen aan elkaar te koppelen zodat dan een zeer grote baan ontstaat met daarin opgenomen de stations Grüsch, Seewis-Valzeina en de Chlus (de kloof van de rivier de Landquart).

Enige jaren geleden is dit concept weer aangepast en wel zodanig dat één van de keerlussen werd omgebouwd tot een zelfstandige kleine baan waarmee we relatief simpel naar beurzen en tentoonstellingen kunnen gaan. Bij grotere presentaties maakt deze kleine baan dan onderdeel uit van de grotere baan en vormt binnen dat geheel de keerlus aan één van de uiteinden van de grote baan. In het clubhuis in Ooij is dit laatste het geval.

Alle modulebakken zijn eigendom van de club. Aanpassingen, verbeteringen aan deze modulebakken geschieden in onderling overleg en in bijzondere gevallen hakt de regiocoördinator de knoop door. Ook kan het gebeuren dat iemand één of meer bakken zelf wil bouwen (binnen het totaalconcept van de clubbaan). Dat kan, de afspraak is dan dat de bouwer die nieuwe bak(ken) betaalt en ter beschikking stelt aan de club die dan de nieuwe eigenaar wordt.

  Schaalpeilstok.

Zowel bij de Grüschbaan als bij de Seewis-Valzeinabaan werden diverse objecten rond de stations ter plaatse opgemeten en uitgebreid gefotografeerd. We maakten daarbij dankbaar gebruik van onze Schaalpeilstok 1:87. Deze stok is 87 cm lang (= dus 1 cm in model) en rood-wit om en om, om de 10 cm. Aldus kan bepaald worden hoe groot een gebouw of muur e.d. moet worden om in model een object na te bouwen.

In dit voorbeeld is de hoogte van het hek ongeveer 1 x het stokje en dus moet het model 1 cm hoog worden.

  Waar in Zwitserland?.