De Signalglocke is een verenigingsblad dat gemaakt wordt door leden van onze vereniging

Elk lid kan kopij aanleveren

U kunt een indruk krijgen van ons blad via de linker kolom onder het kopje "inkijkexemplaar".

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Redactie Signalglocke:


Naam

Taken redactieleden

E-mail

Gilbert Kegels

Coördinator Eindredacteur

Coördinator SG

Jolanda Verwoert

Opmaak

Opmaker

Dick Vermeulen

Redacteur Grootbedrijf

Grootbedrijf

Vacature

Redacteur Digitaal / elektronica

Digitaal

Han van Knippenberg

Redacteur modelbouw

Modelbouw

Gilbert Kegels

Taalcorrector

Taalcorrector SG