De SignalGlocke verschijnt viermaal per jaar steeds rond de wisseling van een kwartaal.

Kopij het liefst langs elektronische weg aanleveren.
Uiterlijk 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december.
Gebruik graag een gangbaar tekstverwerkingsformaat, bijv. Word.
Afbeeldingen: Apart aanleveren in TIFF of JPEG, 72 tot 300 DPI.
Afmetingen: Tussen 2 en 3 megabyte.
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van inhoud van derden, s.v.p. altijd met duidelijke bronvermelding.