Nadere informatie?

Indien u, voordat u zich bij ons aansluit, nog nadere informatie over bepaalde facetten van onze vereniging wenst, stuur dan een e-mail naar onze secretaris.

Contributie?

Ja, ook dat kennen wij, want zoals elke vereniging maken ook wij kosten. Toch is het jaarlijks weer een uitdaging van het Bestuur (en natuurlijk ook de leden) om die kosten zo laag mogelijk te houden.
Het contributiebedrag bedraagt slechts € 45,- (jeugdleden t/m 15 jaar € 27,50 en gezinsleden € 22,50.) per kalenderjaar. Daarvoor ontvangt u 4x per jaar ons clubblad, de Signalglocke en bent u automatisch lid van de Nederlandse Modelbouw Federatie (NMF), waardoor u bij sommige winkeliers korting kunt krijgen. Verder bent u welkom op onze speciale rijdagen. Maar wat nog belangrijker is: u kunt mede geïnteresseerden op spoorweggebied (model - of grootbedrijf) ontmoeten en daarmee kennis uitwisselen of zo u wilt: kennis opdoen.
Indien u in één van de regio's mee wilt draaien in een gezamenlijk bouwproject, dan kan door de betreffende regio nog een extra bijdrage gevraagd worden.

Lid worden?

U wilt lid worden? Hier kunt u ons aanmeldingsformulier downloaden. Als U dat heeft ingevuld en ondertekend verzoeken wij U dit op te sturen naar onze penningmeester met de vermelding: "Nieuw lid". Dit kan per post of per email zoals vermeld in het formulier.

Onze statuten

Onder deze link vind u onze statuten

Privacy verklaring

Onder deze link vind u de privacy verklaring die wij als vereniging hanteren.